ร้านขายยา

หากท่านเกิดมีอาการปวดหัว ตัวร้อนกะทันหัน ต้องการหาซื้อยาสามัญมาบรรเทา ก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องเดินทางไปไกล เพราะมีร้านขายยาโดยเภสัชเปิดอยู่ใกล้ๆ