วินมอเตอร์ไซค์

หนีรถติดได้เพียงแค่กระโดดซ้อนท้ายพี่วิน ค่ารถก็ไม่แพง ประมาณ 20 บาท แล้วแต่ระยะทางที่เราจะไป